Jesteśmy nowoczesnym specjalistycznym ośrodkiem świadczącym pomoc w zakresie psychiatrii, psychoterapii, neurologopedii, pedagogiki, diagnostyki i terapii psychologicznej
a także integracji sensorycznej.

Nasi specjaliści:

Psychiatra

Psychiatra
dzieci i młodzieży

Psycholog

Psycholog
dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

Logopeda

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta
integracji sensorycznej