Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych jest zwykle cyklem kilkunastu spotkań, których zadaniem jest rozwój i podtrzymywanie kompetencji społecznych.

W trakcie kolejnych zajęć praca skupia się na poprawie i rozwijaniu komunikacji (np. umiejętności słuchania, rozpoczynania rozmowy, zadawania pytań, odmawiania, reagowania na wypowiedzi innych, odczytywania gestów i mowy ciała), umiejętności prospołecznych (np. nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, tworzeniu i utrzymywaniu granic, nawiązywaniu znajomości, pomaganiu innym), radzeniu sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, reagowania na krytykę, proszenia o pomoc). Na zajęciach poruszane są także kwestie związane z emocjami (ich rozpoznawaniem, nazywaniem, stopniowaniem), budowaniem własnej tożsamości (m.in. odkrywaniem swoich cech, mocnych i słabszych stron) czy odkrywaniem własnych potrzeb czy konstruktywnego rozwiązania konfliktów rówieśniczych.

Zajęcia opierają się na pracy warsztatowej w celu jak największej aktywizacji i zaangażowania uczestników.

Trening umiejętności społecznych pomaga dzieciom i młodzieży w każdym wieku w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi, trudnymi dla nich, sytuacjami, a także nazywaniu, rozumieniu i regulowaniu emocji.

Zajęcia odbywają się w grupach odpowiednio dobranych pod względem wieku oraz zakresu trudności w funkcjonowaniu społecznym.

W naszej Poradni zajęcia odbywają się co tydzień, wg harmonogramu ustalonego dla danej grupy.

Czas ich trwania jest zależny od wieku, dla nastolatków i starszych dzieci jest to 75 minut, a dla młodszych dzieci 50 minut. Treningi są prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Trening umiejętności społecznych jest szczególnie polecany osobom z diagnozą spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, a także ADHD.