Cennik usług

Diagnoza spektrum autyzmu, zespołu Aspergera

trzy spotkania diagnostyczne (w tym ADOS-2) z wydaniem opinii
570 zł

Diagnoza ADHD

dwa spotkania diagnostyczne z wydaniem opinii
430 zł

Diagnoza intelektu

dwa spotkania diagnostyczne z wydaniem opinii
350 zł

Diagnoza ADHD i intelektu

trzy spotkania diagnostyczne z wydaniem opinii
600 zł

Diagnoza spektrum autyzmu, zespołu Aspergera i ADHD

cztery spotkania diagnostyczne (w tym ADOS-2) z wydaniem opinii
820 zł

Diagnoza spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD i diagnoza intelektu

pięć spotkań diagnostycznych (w tym ADOS-2) z wydaniem opinii
980 zł

Diagnoza integracji sensorycznej

trzy spotkania diagnostyczne z wydaniem opinii
400 zł

Diagnoza neurologopedyczna

trzy spotkania diagnostyczne z wydaniem opinii
400 zł

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

50 minut
160 zł

Terapia psychologiczna

50 minut
160 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

50 minut
160 zł

Psychoterapia

50 minut
160 zł

Integracja sensoryczna

45 minut
120 zł

Terapia pedagogiczna

45 minut
120 zł

Terapia neurologopedyczna

45 minut
120 zł

Porada psychiatryczna

(osoby dorosłe) pierwsza wizyta
200 zł

Porada psychiatryczna

(osoby dorosłe) kolejna wizyta
200 zł

Porada psychiatryczna

(dzieci, młodzież do 18 roku życia) pierwsza wizyta
320 zł

Porada psychiatryczna

(dzieci, młodzież do 18 roku życia) kolejna wizyta
200 zł

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

50 minut
160 zł

Konsultacja psychologiczna

50 minut
160 zł

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

jedne zajęcia
85 zł