Psychoterapeuta

Magdalena Sztandar

psychoterapeuta, socjoterapeuta, neuroterapeuta, pedagog. Jest dyplomowanym psychoterapeutą akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, neuroterapeutą I i II stopnia, magistrem pedagogiki. Doświadczenie zdobywała w kilkunastoletniej pracy wychowawczej, pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Staż kliniczny realizowała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej REHA-MED, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Dzierżoniowie. Regularnie superwizuje się i doskonali swój warsztat pracy terapeutycznej na konferencjach i szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W prowadzeniu psychoterapii opiera się na metodzie psychodynamicznej (powstałej w wyniku rozwoju psychoanalizy). To skuteczna i dobrze opracowana metoda leczenia zaburzeń psychicznych, stosowana z powodzeniem przez specjalistów psychoterapii, lekarzy psychiatrów od wielu lat. Trwale usuwa objawy zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Prowadzi do lepszego rozumienia siebie i innych ludzi, podnosi poczucie własnej wartości i przywraca motywację do działania oraz wiarę we własne siły.

Przyjmuje w:
czwartki
w godz. 1500 – 2100

Rejestracja telefoniczna: 733-477-478


Katarzyna Człapa-Łabiak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny, diagnosta.
Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wielokrotnie uzyskiwała tytuł VIS przyznawany najlepszym studentom.
Absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, którą ukończyła z wyróżnieniem za zaangażowanie w trakcie całego procesu kształcenia.
W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną, psychologią osobowości i psychopatologią.
Psychoterapeuta poznawczo–behawioralny. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Nieustannie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych pogłębiając tym samym swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz przestrzega kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno na dziennym jak i zamkniętym oddziale psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Aktualnie swoją działalność zawodową jako psycholog i psychoterapeuta realizuje w Poradni Zdrowia Psychicznego tegoż samego Szpitala.
Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną młodzieży i dorosłych z problemami z zakresu zaburzeń: nastroju, lękowych, osobowości, odżywiania, a także bezsenności, schizofrenii, ADHD i tików.
Miłośniczka literatury, natury i muzyki punk-rockowej. Stale ciekawa człowieka.

Przyjmuje w:
piątki
w godz. 1600-2100

Rejestracja telefoniczna: 733-477-478

Psycholog

Katarzyna Człapa-Łabiak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny, diagnosta.
Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wielokrotnie uzyskiwała tytuł VIS przyznawany najlepszym studentom.
Absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, którą ukończyła z wyróżnieniem za zaangażowanie w trakcie całego procesu kształcenia.
W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną, psychologią osobowości i psychopatologią.
Psychoterapeuta poznawczo–behawioralny. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Nieustannie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych pogłębiając tym samym swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz przestrzega kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno na dziennym jak i zamkniętym oddziale psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Aktualnie swoją działalność zawodową jako psycholog i psychoterapeuta realizuje w Poradni Zdrowia Psychicznego tegoż samego Szpitala.
Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną młodzieży i dorosłych z problemami z zakresu zaburzeń: nastroju, lękowych, osobowości, odżywiania, a także bezsenności, schizofrenii, ADHD i tików.
Miłośniczka literatury, natury i muzyki punk-rockowej. Stale ciekawa człowieka.