Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej to ocena sposobu, w jaki dziecko przetwarza i reaguje na informacje sensoryczne czyli płynące z narządów zmysłów. Obejmuje ona informacje pochodzące z pięciu zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, węch i smak), jak również informacje proprioceptywne (informacje pochodzące z mięśni i stawów) oraz informacje przedsionkowe (informacje pochodzące z ruchu głowy).

W naszej Poradni diagnoza integracji sensorycznej odbywa się w ciągu trzech spotkań. Podczas pierwszej wizyty terapeuta przeprowadza z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami wywiad dotyczący rozwoju dziecka i obserwowanych niepokojących objawów. Częściami składowymi wywiadu są między innymi informacje dotyczące: okresu rozwój prenatalnego (płodowego), perinatalnego (okołoporodowego) i postnatalnego (po urodzeniu), czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy oraz obecny stan zdrowia. Na kolejnych spotkaniach terapeuta przeprowadza obserwacje i wykonuje z dzieckiem określone próby, które umożliwiają ocenę przetwarzania bodźców zmysłowych.

Przeprowadzane testy oceniają:

 • planowanie ruchu,
 • praksje oralne,
 • różnicowanie wrażeń dotykowych,
 • naśladownictwo ruchowe,
 • równowagę,
 • koordynację wzrokowo-ruchową

Próby z obserwacji klinicznej oceniają między innymi:

 • lateralizację,
 • odruchy,
 • napięcie mięśni,
 • pracę gałek ocznych,
 • poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

Bardzo ważnym elementem diagnozy jest obserwacja dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności. Dla diagnosty także duże znaczenie ma reakcja dziecka na zaproponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Po przeprowadzonej diagnozie jej szczegółowe wyniki są przekazywane rodzicom, także w postaci pisemnej opinii.