Joanna Kwaśniewska

psycholog, psychotraumatolog, trener treningu umiejętności społecznych

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci. Swoją pracę terapeutyczną opiera na podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu terapii systemowej.

Ukończyła psychologię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, jest absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University na kierunku psychotraumatologia i przygotowanie pedagogiczne. Umiejętności do prowadzenia treningu umiejętności społecznych (TUS I i II stopień ) doskonaliła w Zachodniopomorskim Centrum Szkoleń i Wspierania Rozwoju.

Kwalifikacje podnosi poprzez regularny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach poszerzających wiedzę w zakresie diagnozy psychologicznej oraz terapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Przyjmuje dzieci i młodzież.