Małgorzata Małek

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (nr certyfikatu 1021). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które stanowi część European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej organizacji w Europie, która zrzesza towarzystwa terapii poznawczej z wielu krajów. Wiedzę zdobywa i uzupełnia uczestnicząc systematycznie w szkoleniach z zakresu CBT (w tym terapii schematu), swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie kliniczne zdobywała na dziennym oddziale psychiatryczno- rehabilitacyjnym dla osób dorosłych, w poradni zdrowia psychicznego oraz prywatnym gabinecie. Jako psycholog pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Specjalizuje się w psychoterapii młodzieży i osób dorosłych. Główne obszary zainteresowań, to: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia odżywiania się. Interesuje się wpływem nasilonego poziomu perfekcjonizmu na trudności w codziennym funkcjonowaniu. Lubi współpracować z ludźmi, działać wspólnymi siłami w dojściu do osiągnięcia wyznaczonego (bywa, że i zmieniającego się w trakcie spotkań) celu, dlatego każdą osobę traktuje indywidualnie.