Magdalena Mazur

pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, trener treningu umiejętności społecznych, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna oraz studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika oraz wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła również kursy certyfikacyjne z zakresu terapii zajęciowej, terapii ręki, trenera treningu umiejętności społecznych (TUS) oraz metod pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmem. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Powiatowym
Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu, gdzie była asystentem oraz terapeutą osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo oraz w szkole na stanowisku pedagoga specjalnego Od roku 2017 pracuje z na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży. 

Z dużym zaangażowaniem i pasją prowadzi zajęcia pedagogiczne. Uwielbia pracę z dziećmi i czerpie olbrzymią satysfakcję, widząc postępy swoich podopiecznych. W pracy stara się podążać za potrzebami dzieci, wspierać zarówno całą grupę, jak i każdego z osobna. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie okazując mu szacunek, wsparcie i akceptację.
Bardzo ważne jest dla niej poczucie bezpieczeństwa dzieci, więc szczególną uwagę zwraca na to, jak czują się w grupie i jakie emocje im towarzyszą.