Psychoterapeuta

Magdalena Sztandar

psychoterapeuta, socjoterapeuta, neuroterapeuta, pedagog. Jest dyplomowanym psychoterapeutą akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, neuroterapeutą I i II stopnia, magistrem pedagogiki. Doświadczenie zdobywała w kilkunastoletniej pracy wychowawczej, pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Staż kliniczny realizowała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej REHA-MED, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Dzierżoniowie. Regularnie superwizuje się i doskonali swój warsztat pracy terapeutycznej na konferencjach i szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W prowadzeniu psychoterapii opiera się na metodzie psychodynamicznej (powstałej w wyniku rozwoju psychoanalizy). To skuteczna i dobrze opracowana metoda leczenia zaburzeń psychicznych, stosowana z powodzeniem przez specjalistów psychoterapii, lekarzy psychiatrów od wielu lat. Trwale usuwa objawy zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Prowadzi do lepszego rozumienia siebie i innych ludzi, podnosi poczucie własnej wartości i przywraca motywację do działania oraz wiarę we własne siły.

Przyjmuje w:
czwartki
w godz. 1500 – 2100

Rejestracja telefoniczna: 733-477-478


Katarzyna Człapa-Łabiak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny, diagnosta.
Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wielokrotnie uzyskiwała tytuł VIS przyznawany najlepszym studentom.
Absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, którą ukończyła z wyróżnieniem za zaangażowanie w trakcie całego procesu kształcenia.
W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną, psychologią osobowości i psychopatologią.
Psychoterapeuta poznawczo–behawioralny. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Nieustannie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych pogłębiając tym samym swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz przestrzega kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno na dziennym jak i zamkniętym oddziale psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Aktualnie swoją działalność zawodową jako psycholog i psychoterapeuta realizuje w Poradni Zdrowia Psychicznego tegoż samego Szpitala.
Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną młodzieży i dorosłych z problemami z zakresu zaburzeń: nastroju, lękowych, osobowości, odżywiania, a także bezsenności, schizofrenii, ADHD i tików.
Miłośniczka literatury, natury i muzyki punk-rockowej. Stale ciekawa człowieka.

Przyjmuje w:
piątki
w godz. 1600-2100

Rejestracja telefoniczna: 733-477-478


Sandra Okalska

psycholog, biegły sądowy w zakresie psychologii, psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, absolwentka kursu podstawowego i zaawansowanego psychoterapii systemowej, licznych szkoleń z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, psychologii i psychoterapii oraz terapii czaszkowo-krzyżowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradni zdrowia psychicznego, oddziale rehabilitacyjnym oraz oddziale dziennym psychiatrycznym. Przyjmuje osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Prowadzi także terapię par i rodzinną.

Przyjmuje w:
poniedziałki
w godz. 1300 – 2000
wtorki w godz. 800 – 1600
środy w godz. 1300 – 2000
piątki w godz. 800-1200

Rejestracja telefoniczna: 507-834-676


Lucyna Skrzekut-Rogala

psycholog po ukończeniu 4- letniej specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych, przed egzaminem państwowym, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, biegły sądowy w zakresie uzależnień, ukończyła 4- letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo- behawioralnej w CTPB w Warszawie, roczne szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień, liczne staże i szkolenia z zakresu terapii uzależnień (Czarny Bór, Toruń, Stalowa Wola), roczne studium interwencji kryzysowej oraz studium psychologii sądowej we Wrocławiu, w 2018 roku uzyskała tytuł Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień (PARPA Warszawa). Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając liczne staże w placówkach ochrony zdrowia, m.in.: Centrum Terapii Rodzin w Krakowie, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, WOTUW Stalowa Wola, WOTUW Toruń, WOTUW Czarny Bór, w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Łodzi. Pięć lat kierowała Całodobowym Oddziałem Podwójnej Diagnozy w Czarnym Borze. Obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Terapii i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Zespole Leczenia Środowiskowego, Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Wałbrzychu oraz gabinecie prywatnym. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, neuropsychologiczną oraz psychoterapią młodzieży i osób dorosłych z problemami uzależnień, zaburzeń lękowych, nastroju, osobowości oraz będących w kryzysach rozwojowych.

Przyjmuje w :
poniedziałki w godz. 1200-1500
czwartki w godz. 1200-1500

Rejestracja telefoniczna: 698-670-288


Marta Zdrojewska-Bałka

magister pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych „Organizacja pomocy społecznej”, absolwentka kursu podstawowego i zaawansowanego psychoterapii systemowej oraz licznych szkoleń z zakresu psychologii i psychoterapii, psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradni zdrowia psychicznego, oddziale psychiatrycznym stacjonarnym oraz oddziale dziennym psychiatrycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin.

Przyjmuje w:
poniedziałki
w godz. 1500 – 2000
środy
w godz. 1500 – 2000

Rejestracja telefoniczna: 600-415-847


Magdalena Turowicz

psycholog, psychoterapeuta, ukończyła 4-­letnie Studium Psychoterapii w podejściu systemowym prowadzone przez Stowarzyszenie OPT­a w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia (m. in. Mazowiecki Szpital Bródnowski, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie k. Warszawy) jak i gabinetach prywatnych. Swoja pracę kliniczną poddaje superwizji u licencjonowanego superwizora. Pracuje z osobami dorosłymi indywidualnie (cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości, doświadczających różnego rodzaju kryzysów), a także z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.

Przyjmuje w:
czwartki w godz. 1500 – 2100

Rejestracja telefoniczna: 515-580-574