Agnieszka Śniegocka

neurologopeda, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku filologia polska oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim z logopedii ogólnej oraz neurologopedii. Aby lepiej wykonywać zawód terapeuty wzbogaciła swój warsztat o studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej, a także liczne kursy i szkolenia m.in. Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Psychostymulacyjna metoda rozwoju mowy i myślenia, Terapia ręki z elementami ergoterapii, Monachijaska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0-6 lat, Terapia taktylna dr Masgutowej, Terapia neurologopedyczna dzieci 0-3 lat, Terapia miofunkcjonalna, Integracja odruchów pierwotnych wg S.Goddard-Blythe.
W swojej pracy kieruje się jedną z zasad Marii Montessori – podążaj za dzieckiem. To jej podopieczni i ich potrzeby są dla niej drogowskazem.